Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา (4135)
ประเภท : ประกาศผลการสอบคัดเลือก
เริ่มประกาศเมื่อ : 07-03-2567สิ้นสุดเมื่อ : 07-05-2567 อ่าน 87 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศผลการคัดเลือก
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140