Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน ประจำปี 2
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 27-01-2559เวลา : 10.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 27 มกราคม 2559 อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตพร้องทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน ประจำปี 2559 ทั้งนี้ ผศ.ดร.ทิวา พาโคกทม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารจาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140