Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ไนจีเรีย เข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สถานที่ : ภาควิชาเกษตรกลวิธาน และหน่วยงานเอกชน
จัดเมื่อวันที่ : 25-01-2559เวลา : 12.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25 มกราคม 2559 สถานทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย ได้นำข้าราชการกระทรวงเกษตร นักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาการเกษตร ของรัฐ Ebonyi ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียภายใต้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาการเกษตรของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (International Fund for Agricultural Development, IFAD) เข้าศึกษาดูงานด้านเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวอย่างครบวงจรตั้งแต่เครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวและเครื่องสีข้าว ซึ่งมีทั้งเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการหารือแนวทางความร่วมมือในด้านการใช้และการพัฒนาเครื่องจักรเกษตรในการผลิตข้าวรวมทั้งเทคโนโลยีสนับสนุนด้านการเพิ่มผลผลิตข้าวของประเทศไนจีเรีย ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี รศ.ดร. รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ให้การต้อนรับ และ รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ได้นำชมการสาธิตเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าว ณ ภาควิชาฯ และในช่วงบ่ายได้ไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตเครื่องจักรการเกษตรในการผลิตข้าว และชมการสาธิตการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าวของเกษตรกรใน จ.สุพรรณบุรี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140