Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 19
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-12-2558เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ในระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2558 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 19” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งทางด้านพืชและสัตว์ ได้แก่ การแสดงพันธุ์สัตว์ แสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักกลการเกษตร การสาธิต การเสวนา การแข่งขัน การประกวด และการประมูล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140