Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ภาควิชาปฐพีวิทยาจัดค่ายยุวหมอดิน สสวท.
สถานที่ : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-05-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเืทคโนโลยี สสวท. จัดอบรมโครงการค่ายยุวหมอดิน สสวท. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน มีอาจารย์และนักเรียนให่ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140