Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ประจำปีการศึกษา 2566
สถานที่ : บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จํากัด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 28-01-2567เวลา : 07.00 น. ประกาศโดย : ภาควิชาเกษตรกลวิธาน   
 
วันที่ 28 – 29 มกราคม 2567 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้นำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จํากัด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140