Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมกิจกรรม “งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567”
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-04-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกิจกรรม “งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567” วิทยาเขตกำแพงแสน ในช่วงเช้า ร่วมพิธีสงฆ์ ถวายข้าวสารอาหารแห้ง ถวายจัตตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ พุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน จากนั้น ตั้งขบวนแห่จากอาคารชูชาติ กำภู มายังบริเวณสระพระพิรุณ ทำกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระพิรุณ สรงน้ำรูปปั้น หม่อมหลวงชูชาติ กำภู รดน้ำขอพรผู้อาวุโส อดีตรองอธิการบดี คณาจารย์อาวุโสและผู้บริหารปัจจุบัน กิจกรรม การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย การประกวดเทพีสงกรานต์/การประกวดเทพบุตรสงกรานต์ การแข่งขันและการละเล่นพื้นบ้าน และรับประทานอาหารร่วมกัน

ในการร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ครั้งนี้
คณะเกษตร กำแพงแสน คว้ารางวัลชนะเลิศ 4 รายการ ได้แก่
1. ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเทพีสงกรานต์ รุ่นอายุไม่เกิน 50 ปี
โดย อาจารย์ ดร. สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
2. ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเทพบุตรสงกรานต์
โดย อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เขียวมณี ภาควิชาโรคพืช
3. ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดริ้วขบวนแห่
4. ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140