Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ศึกษาดูงาน บริษัท เค-เฟรช จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร
สถานที่ : ณ บริษัท เค-เฟรช จำกัด สาขาสวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
จัดเมื่อวันที่ : 16-03-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 16 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “บริษัท เค-เฟรช จำกัด” สาขาสวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร โดยมี คุณเข็มทัศน์ มนัสรังษี (ผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการพืชสวน ในปีการศึกษา 2566 จากการเสนอชื่อของคณะเกษตร กำแพงแสน) และคุณวราภรณ์ มนัสรังษี กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ บรรยาย และบอกเล่าเรื่องราวการผลิตของโรงงานส่งออกมะพร้าวน้ำหอม ครบวงจร เยี่ยมชมสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เข้าชมงานต้นน้ำการทำสวนมะพร้าวน้ำหอม ขั้นตอนการทำงานให้มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าเกษตรที่ดีของไทยไปสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140