Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ บ้านบนโฮมสเตย์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
จัดเมื่อวันที่ : 21-04-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 20-21 เมษายน 2562 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ให้นิสิตผู้นำ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อเสริมทักษะการทำงาน พัฒนาความเป็นผู้นำของผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการบริหารสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน โดยสัมมนาแนะนำแนวทางแก่กรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา 2562 ณ บ้านบนโฮมสเตย์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140