Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.กพส.
จัดเมื่อวันที่ : 19-04-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 เมษายน 2562 คณาจารณ์และบุคคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 2) มีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรของคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 66 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140