Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการวันพัฒนาคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ บริเวณรอบอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-08-2561เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “วันพัฒนาคณะเกษตร กำแพงแสน” โดย ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา กล่าวรายงาน และเรียนเชิญ รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธาน วางพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งชี้แจงพื้นที่พัฒนา และปลูกต้นไม้ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม ระหว่างนิสิตและบุคลากรของคณะ ได้พบปะและเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนา และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณรอบอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140