หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ
 
คู่มือนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน KU 76
 
ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ KU76 วิทยาเขตกำแพงแสน
 
กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าอยู่หอพัก สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
โบว์ชัวร์ ประชาสัมพันธ์ หอพักนิสิต และกำหนดการจองออนไลน์
 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 
   รายงานสรุปโควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2559
 
รวมทั้งสิ้น 308 คน
  หลักสูตร สมัคร มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์
  เกษตรศาสตร์ 245 184 134 112
  เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 17 13 10 4
  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 11 10 8 5
  สัตวศาสตร์ 35 32 26 20
รวม    308 239 178 141
** คลิกที่จำนวนเพื่อดูรายชื่อ
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th