ตารางรถ แบบฟอร์มขอใช้รถ รายงานการขอใช้รถ รายงานการยกเลิก บุคลากร   
  Tue, 18 Jan 2022
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ
กำหนดอัตราค่าบำรุงรักษายานพาหนะ
 
 
รถตู้โดยสาร ทะเบียน นค 2307 นฐ
รายละเอียด : รถตู้โดยสารสีเทา
จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร : 14 ที่นั่ง
ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล
รถตู้โดยสาร ทะเบียน นค 4075 นฐ
รายละเอียด : รถตู้โดยสารสีเทา
จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร : 9 ที่นั่ง
ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล
รถตู้โดยสาร ทะเบียน นค 5652 นครปฐม
รายละเอียด : รถตู้โดยสารสีเทา
จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร : 14 ที่นั่ง
ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล
รถยนต์นั่ง 2 ตอน ทะเบียน กฉ 3701 นฐ
รายละเอียด : รถบรรทุก 2 ตอน สีน้ำตาลกระบะมีหลังคา
จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร : 4 ที่นั่ง
ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล
รถยนต์นั่ง 2 ตอน ทะเบียน กฉ 7639 นฐ
รายละเอียด : รถบรรทุก 2 ตอน สีน้ำตาลกระบะไม่มีหลังคา
จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร : 4 ที่นั่ง
ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล
รถบรรทุกตอนเดียว ทะเบียน ผจ 7771 นฐ
รายละเอียด : รถบรรทุกตอนเดียว สีขาว
จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร : 2 ที่นั่ง
ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล
รถมินิบัส ทะเบียน 40-0735 นฐ
รายละเอียด : รถมินิบัสสีขาว เขียว เหลือง
จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร : 27 ที่นั่ง
ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล
รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 85-2887 นฐ
รายละเอียด : รถบรรทุกสีเขียว เทา
จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร : จำนวนน้ำหนักบรรทุก 3,000 กิโลกรัม
ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล