Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.๑๑๘ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน


ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 21-05-2563สิ้นสุดเมื่อ : 21-07-2563 อ่าน 306 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


การสัมภาษณ์จะประเมินบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา เชาว์ ความรู้ทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และเรียงตามลำดับคะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจึงจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก


รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140