Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 19-05-2563สิ้นสุดเมื่อ : 19-06-2563 อ่าน 128 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
รายละเอียดการสอบคัดเลือก
๑. สอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ คณะเกษตร กำแพงแสน
๒. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140