Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร ขอเชิญชวนอาจารย์/ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนใจส่งต้นฉบับบบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการ

1.โครงการการเพิ่มต้นฉบับเชิงรุกเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (โครงการแปลเปเปอร์)

2.โครงการการเพิ่มจำนวนตีพิม
ประเภท : ข่าวงานวิจัย
เริ่มประกาศเมื่อ : 05-05-2563สิ้นสุดเมื่อ : 01-07-2563 อ่าน 73 ครั้ง ประกาศโดย : งานแผนและวิชาการ 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร ขอเชิญชวนอาจารย์/ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนใจส่งต้นฉบับบบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการ
1. โครงการการเพิ่มต้นฉบับเชิงรุกเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (โครงการแปลเปเปอร์)
เป็นการพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแก้ไขภาษา และมีการจัด Workshop ด้านการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย ซึ่ง สวพ. มก. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแปลต้นฉบับบทความวิจัย เป้าหมายคือ อาจารย์/นักวิจัยมีต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษสำหรับการยื่นเสนอต่อวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
2. โครงการการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์เพื่อการแข่งขันในลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ (โครงการเพิ่มตีพิมพ์)
เป็นการพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยบริษัทต่างประเทศที่เชี่ยวชาญในการตรวจแก้ไขภาษาสำหรับบทความวิจัย บริการแนะนำวารสารตีพิมพ์ และมี Workshop การพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัย ซึ่ง สวพ. มก. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาษาและปรับปรุงต้นฉบับบทความวิจัย เป้าหมายคือ อาจารย์/นักวิจัยมีต้นฉบับบทความวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงในฐานข้อมูลสากล
เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (ฝ่ายพัฒนาฯ) โทร. 0-2579-5547 ต่อ 20, 18
คุณธีรศักดิ์ โทร. 090-110-5743 และ คุณนิศานาถ โทร. 099-224-9517
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140