Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2563
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 21-04-2563สิ้นสุดเมื่อ : 21-06-2563 อ่าน 1104 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1. ไม่จำกัดคุณวุฒิ โดยเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
2. มีความรู้ความสามารถในปลูกพืช ขยายพันธุ์พืช และบำรุงรักษาเบื้องต้น
3. มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ ทางด้านช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างก่อสร้าง ลูกมือช่างทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. มีความสามารถสนับสนุนงานบริการวิชาการ การเรียนการสอน การฝึกงานนิสิต และงานฝึกอบรม
6.สามารถปฏิบัติงานที่อุทยาแมลง (โดมแมลง) คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยไม่ขอที่พักจากทางมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140