Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย ถึงวันที่ 22 พ.ค.2563
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 14-04-2563สิ้นสุดเมื่อ : 14-06-2563 อ่าน 2601 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ พ.0089 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 17,500.- บาทตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร อัตราเลขที่ พ.0086 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาทตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร อัตราเลขที่ พ.0090 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาทผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสอบถามรายละเอียด ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน โทร 0-3435-2435 ต่อ 109

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางคณะเกษตร กำแพงแสน ขอปรับเปลี่ยนการส่งเอกสารโดยสามารถ Download และส่งเอกสารในรูปแบบ electronic file ในสกุล PDF โดยขอให้แยกเป็น 2 ไฟล์ ได้แก่ 1. ไฟล์ใบสมัคร และหนังสือรับรอง 2. ไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครอื่น ๆ มาที่อีเมล agrtnr@ku.ac.th และเมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วจะติดต่อให้โอนค่าสมัครสอบต่อไป

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องยื่นเอกสารการสมัครงานต้นฉบับ เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ต่อไป

กรุณากรอกข้อมูลที่ประสงค์จะสมัคร ในช่องตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ตำแหน่งที่3)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140