Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.๑๑๘ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 23-03-2563สิ้นสุดเมื่อ : 23-06-2563 อ่าน 421 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตามที่คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.๑๑๘ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และมีกำหนดสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๓ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ความตามทราบแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา คณะฯ จึงขอเลื่อนการ เป็นวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๓ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐-๙๘๘๓๒-๔๖๕๕
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศเดิม
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140