Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 8
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 19-03-2563สิ้นสุดเมื่อ : 19-06-2563 อ่าน 111 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
งดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยให้ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์
ตามแนวทางดังประกาศที่แนบมานี้
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140