Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ประเภท : ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 12-12-2562สิ้นสุดเมื่อ : 30-06-2563 อ่าน 6016 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายชื่อนิสิตชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์, 6,13 มีนาคม 2563)
รายชื่อนิสิตทั้งหมดเรียงตามรหัสนิสิต
รายชื่อชุดวิชาเลือกอิสระที่เปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนิสิตชุดวิชาเลือกอิสระทั้งหมด (ไฟล์ excel)
รายชื่อนิสิตชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 2 (วันที่ 7,14,21 กุมภาพันธ์ 2563)
รายชื่อนิสิตชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 1 (วันที่ 10,17,24 มกราคม 2563)
ประมวลการสอน รายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น (02036299) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลชุดวิชาเลือกอิสระ 22 ชุดวิชา
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140