Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก  
[ 29-03-2562 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนิสิตในศตวรรษที่ 21

[ 09-10-2560 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ประดับต้นดาวเรือง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

[ 06-10-2560 ]แปลงฝึกงาน คณะเกษตร กำแพงแสน

[ 05-10-2560 ]เชิญสมัครรับเลือกเป็นกรรมการประจำ

[ 27-09-2560 ]การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตกำแพงแสน

[ 21-09-2560 ]ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษของอาจารย์จาก University of Miyazaki, Japan

[ 14-09-2560 ]ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศและแนวทางการบริหารจัดการและการตอบข้อซักถามจากผู้ปฏิบัติงานในคณะ

[ 13-09-2560 ]นิสิตได้รับรางวัล “Best Presentation Award” จากโครงการ Model UN conference 2017

[ 08-09-2560 ]เชิญร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.

[ 08-09-2560 ]การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

[ 07-09-2560 ]ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิจัยที่เป็นผลงานของอาจารย์จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

[ 07-09-2560 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ"

[ 29-08-2560 ]ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิจัยที่เป็นผลงานของอาจารย์จาก Chaina Agricultural University

[ 28-08-2560 ]ขอเชิญนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกิจกรรม พี่ติวน้อง (วิชาเคมี ครั้งที่ 1)

[ 24-08-2560 ]ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน รวมพลังใจ สานรักและผูกพัน

[ 23-08-2560 ]เชิญร่วมต้อนรับ...นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการสภาฯ และผู้บริหาร

[ 23-08-2560 ]ขอเชิญร่วมปลูกป่า 100 ไร่

[ 22-08-2560 ]รับสมัครนิสิตที่ต้องการรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

[ 21-08-2560 ]เชิญร่วมสมัคร รับการสรรหา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

[ 16-08-2560 ]ขอเชิญร่วม “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ขาดแคลน” ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

 
หน้า 1 / 16 [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140