Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เกษตรกรชาวเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงาน เครื่องจักรกลการเกษตร กว.
สถานที่ : ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-05-2559เวลา : 10.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 บริษัท Myanmar Lighting จากประเทศเมียนมาร์ ได้นำเกษตรกรชาวเมียนมาร์ จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140