Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร”
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-04-2559เวลา : 07.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5 เมษายน 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร” คณะเกษตร กำแพงแสน มีการทำบุญตักบาตร พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติประจำปี 2558 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์และบุคลากรอาวุโส มีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140