Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รายการ "เพื่อนเกษตร" ทางช่อง 7 สี เข้าถ่ายทำสารคดีสั้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพร "สิงหโมรา"
สถานที่ : ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 26-11-2558เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ทีมงานรายการ "เพื่อนเกษตร" ทางช่อง 7 สี เข้าถ่ายทำสารคดีสั้น เกี่ยวกับพืชสมุนไพร "สิงหโมรา" ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโรคได้หลากหลาย เป็นที่น่าสนใจอย่างมาก ซึ่งคณะนักวิจัยของคณะเกษตร กำแพงแสน ได้ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้สำเร็จ ทำให้ผลิตต้นสิงหโมราได้จำนวนมาก แข็งแรง มีคุณภาพ และปลอดภัย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140