Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับคณาจารย์และนิสิต โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ม.นาโกย่า ญี่ปุ่น
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 25-11-2558เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยนาโกย่า จำนวน 54 คน จากโครงการ “Student Exchange Program 2015” โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระหว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน และมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2558
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140