Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด เข้ารับสมัครงาน
สถานที่ : ห้องประชุมอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-07-2555เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด บริษัทผู้บุกเบิกพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์์ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เข้ารับสมัครงานนิสิตชั้นปีที่ 4 และรับเข้าฝึกงาน นิสิตชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140