Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
มธ.สว.รุ่นที่ 1 เข้าเยี่ยมชมกิจการคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-08-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผศ.ดร.จริยา จันทร์ไพแสง ศิษย์เก่า มก.อาวุโส รุ่นที่ 27 นำคณะ มธ.สว.รุ่นที่ 1 เข้าเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้แวะเข้าพักผ่อนที่เรือนเกษตรอภิรมย์ และเข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140