Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีแห่ถ้วยพระราชทานฯ ชนะเลิศกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35
สถานที่ : ณ ห้องโถงคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-01-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 11 มกราคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดพิธีแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำคะแนนรวมสูงสุดจากการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่ออัญเชิญไว้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องโถงคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อถือครองเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มขบวนแห่จากด้านหน้าสระพระพิรุณ มาจนถึงหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140