Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ "Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0"
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-01-2561เวลา : 11.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 มกราคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ต้อนรับนักเรียนและอาจารย์ จำนวน 108 คน จากโครงการ "Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0" ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการเข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน โดย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการศึกษา วิชาการ และผลิตผล-ผลิตภัณฑ์ ของแต่ละภาควิชา ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140