Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
จัดการแข่งขันกินเนื้อโคนมเพศผู้ขุน
สถานที่ : ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-12-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการแข่งขันกินเนื้อโคนมเพศผู้ขุน ภายโครงการ Innovetion Hubs-Agricalture and Food: Start up เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 ได้รับการสนับสนุนเนื้อโคนมเพศผู้ขุน จาก สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด (Max Beef) มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 27 คน ผู้ชนะที่กินเนื้อโคได้มากที่สุด 3 อันดับ ได้รับรางวัลจำนวน 3,000 บาท 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140