Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมจัดแสดงผลงานเพื่อ PR งานเกษตรกำแพงแสน'60 ในรายการ “NBT มีคำตอบ" ออกอากาศทางช่อง NBT
สถานที่ : ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
จัดเมื่อวันที่ : 01-12-2560เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยนักวิจัยและนักวิชาการวิชาการเจ้าของผลงาน นำผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไปจัดแสดงเพื่อการประชาสัมพันธ์งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 ในรายการ “NBT มีคำตอบ” ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT เวลา 10.00 – 11.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยของคณะเกษตร กำแพงแสน ที่ไปร่วมนำเสนอ ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองรับประทานสด และแปรรูปเป็นแป้งฟักทองสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบ, การขยายพันธุ์กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การเก็บรักษาและการบ่มกล้วยหอม, กระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ของไทย พันธุ์กำแพงแสน จำนวน 13 พันธุ์, การเพิ่มมูลค่านมแพะและเนื้อแพะครบวงจร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140