Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กฯ ให้แก่ประเทศไนจีเรีย
สถานที่ : ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 17-07-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ระหว่างวันที่ 3-21 กรกฎาคม 2560 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรม เรื่อง เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชนต้นแบบสำหรับประเทศไนจีเรีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุง อาบูจา ประเทศในจีเรียให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศไนจีเรีย จำนวน 12 คน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140