Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 29-12-2554 ]งานปีใหม่ประจำปี 2555
[ 29-12-2554 ]โครงการพบปะบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 29-12-2554 ]โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554
[ 27-12-2554 ]รับมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ จากผู้จัดการ รองผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
[ 22-12-2554 ]รายการ “ฟาร์มทอล์ค เกษตรโต๊ะกลม” สัมภาษณ์ รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง
[ 22-12-2554 ]Prof. Dr.Naoto Kamata จาก The University of Tokyo บรรยายพิเศษ เรื่อง Recent increase of ambrosia bee
[ 20-12-2554 ]อ.มลิวัลย์ กาญจนชาตรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตฯ มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่
[ 19-12-2554 ]รายการ “ฟาร์มทอล์ค เกษตรโต๊ะกลม” สัมภาษณ์ รศ.ดร.กุมุท สังขศิลา
[ 16-12-2554 ]ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ จากภาควิชาพืชไร่นา รับมอบทุน NSTDA Chair Professor
[ 11-12-2554 ]ภาพบรรยากาศและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานเกษตรกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2554
[ 10-12-2554 ]มอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะเกษตร กำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน
[ 09-12-2554 ]โครงการกองทุนเมล็ดพันธุ์ดีฟื้นฟูชาวนาไทยหลังมหาอุทกภัยผ่านพ้น
[ 08-12-2554 ]คณะผู้บริหาร รับมอบทุนจากครอบครัวนายอนุชา เหลือล้น จำนวน 10.000 บาท
[ 07-12-2554 ]รายการ “ฟาร์มทอล์ค เกษตรโต๊ะกลม” สัมภาษณ์ ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร และดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา
[ 05-12-2554 ]พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช ณ เวทีกลาง ในงานเกษตรกำแพงแสน ปี 2554
 
หน้า 97 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140