Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 25-02-2555 ]โครงการฟื้นฟูโรงเรียนบ้านหนองปรง หลังเหตุการณ์อุทกภัย โดยภาควิชาโรคพืช
[ 24-02-2555 ]ผู้บริหาร ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน
[ 23-02-2555 ]ตัวแทนจากมูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก เข้าพบนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 22-02-2555 ]สัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต The 7th International Student Forum
[ 21-02-2555 ]โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาโรคพืช ประจำปี 2554
[ 20-02-2555 ]คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Prof. Asumo Kimura จากประเทศญี่ปุ่น
[ 18-02-2555 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง "กฎหมายและพระราชบัญญัติทางการเกษตร"
[ 16-02-2555 ]โครงการสัมมนาเรื่อง "ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า"
[ 15-02-2555 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับมอบทุนการศึกษาจากกองทุน Mizuho Asian Fund
[ 14-02-2555 ]งาน AGGIE ROAD ครั้งที่ 2
[ 11-02-2555 ]โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 09-02-2555 ]ดร.ทิวา พาโคกทม รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทโซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล
[ 02-02-2555 ]บ.เบทาโกร รับสมัครงานนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสัตวบาล
[ 02-02-2555 ]คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 01-02-2555 ]นิสิตภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เข้ารับทุนการศึกษา ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
 
หน้า 95 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140