Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 07-12-2555 ]บรรยายพิเศษ พืช GMO กับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน
[ 06-12-2555 ]สัมมนาวิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน
[ 05-12-2555 ]ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคม
[ 04-12-2555 ]งานคืนสู่เหย้า นิสิตเก่า คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 04-12-2555 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร From Farm to Fork
[ 04-12-2555 ]การแข่งขันจัดสวนครัวในภาชนะ หัวข้อ "สวนสมุนไพรในบ้าน"
[ 04-12-2555 ]การแข่งขันจัดสวนถาด ในหัวข้อ "สวนหินหลากสี"
[ 03-12-2555 ]พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเืพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
[ 03-12-2555 ]เสวนาทางวิชาการ "ไขประเด็นคาใจ ห้ามใช้-ให้ใช้ Ractopamine ในการผลิตสุกร"
[ 02-12-2555 ]พิธีเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2555
[ 29-11-2555 ]ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Kosuke Noborio
[ 29-11-2555 ]ให้การตอนรับคณะจาก MIE University
[ 29-11-2555 ]ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Tan
[ 28-11-2555 ]ประเพณีลอยกระทง 2555
[ 23-11-2555 ]ร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
หน้า 87 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140