Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-07-2556 ]โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 89
[ 21-07-2556 ]ประมวลภาพวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21-07-56
[ 19-07-2556 ]ประมวลภาพวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 19-07-13
[ 18-07-2556 ]พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556
[ 10-07-2556 ]ให้การต้อนรับนิสิตจากประเทศบังคลาเทศ
[ 10-07-2556 ]พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำีปี 2556
[ 09-07-2556 ]ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยน โครงการ KU-NCHU
[ 03-07-2556 ]มอบเกียรติบัตรนิสิตแลกเปลี่ยน Miss Okihara Sawako
[ 01-07-2556 ]บริษัท มอนซานโต ไทยแลนด์ จำกัด เข้าบรรยายพิเศษแก่นิสิตคณะเกษตร กำแแพงแสน
[ 29-06-2556 ]วันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556
[ 27-06-2556 ]โครงการเกษตราบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2556
[ 22-06-2556 ]โครงการสืบสานตำนานเกษตร(ดำนา) ประจำปีการศึกษา 2556
[ 17-06-2556 ]ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 13-06-2556 ]ต้อนรับคณะจาก University of Jember
[ 10-06-2556 ]ให้การต้อนรับนิสิตจากประเทศบังคลาเทศ
 
หน้า 81 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140