Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 24-04-2555 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
[ 20-04-2555 ]ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 05-04-2555 ]งานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
[ 04-04-2555 ]ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
[ 02-04-2555 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับมอบทุนการศึกษาจาก บ.ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
[ 30-03-2555 ]ประมวลภาพกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2555 vol.2
[ 27-03-2555 ]อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
[ 26-03-2555 ]โครงการจริยธรรมนำชีวิต โดยภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 22-03-2555 ]กีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2555 vol.1
[ 21-03-2555 ]คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
[ 18-03-2555 ]งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 16-03-2555 ]งานเสวนาเกษตรกรมืออาชีพ เรื่องทำนา 5 ไร่ ได้ข้าว 8 เกวียน
[ 09-03-2555 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธานรับมอบเครื่องโดซาตรอน
[ 06-03-2555 ]บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เข้าพบนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ที่ได้รับทุนการศึกษา
[ 05-03-2555 ]นิสิตภาควิชาสัตวบาล เข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
หน้า 80 / 93 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140