Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 24-07-2563 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
[ 24-07-2563 ]รับการตรวจประเมินแปลงอินทรีย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 23-07-2563 ]แสดงความยินดีอธิการบดี มก. คนที่ 15 และหารือเรื่องการดำเนินกิจกรรม
[ 03-07-2563 ]พิธีการถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
[ 02-07-2563 ]โครงการผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน พบผู้บริหารส่วนงาน คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 30-06-2563 ]สัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายหลังสถานการณ์ COVID-19
[ 08-06-2563 ]อบรม "การใช้งาน Google Classroom"
[ 05-06-2563 ]อบรม การใช้งานโปรแกรม EDU FARM เพื่อการบริหารจัดการรายวิชาออนไลน์"
[ 27-05-2563 ]แสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ ในโอกาสครบวาระหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล
[ 12-05-2563 ]รับมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 08-04-2563 ]การตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่จะเข้าอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 27-03-2563 ]คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีถังทิ้งหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด-19
[ 22-03-2563 ]คณะเกษตร กำแพงแสน รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด-19
[ 20-03-2563 ]ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น” รุ่นที่ 4
[ 18-03-2563 ]วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
 
หน้า 8 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140