Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 08-09-2562 ]โครงการ “กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า ในโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ”
[ 06-09-2562 ]งานเสวนาวิชาการทางด้านสัตวบาลและงานมุทิตาจิต รศ. ดร.เนรมิตร สุขมณี
[ 05-09-2562 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Meiji University
[ 05-09-2562 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต University of Miyazaki
[ 03-09-2562 ]ฝึกอบรมการตรวจวินิจฉัย Pepper chat fruit viroid ในระดับแปลงผลิตและห้องปฏิบัติการในมะเขือเทศ
[ 30-08-2562 ]module bakery and beverage หนึ่งในวิชาฝึกงานนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 30-08-2562 ] ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
[ 29-08-2562 ]อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ KUOJS และการบันทึกข้อมูลประเภทวารสารฯ
[ 27-08-2562 ]รับการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO ขั้นตอนที่ 1
[ 26-08-2562 ]บรรยายเรื่อง กระทรวงใหม่กับแนวโน้มอถดมศึกษาไทยในยุคดิจิทัลฯ
[ 25-08-2562 ]ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37
[ 21-08-2562 ]นิสิต Okayama University จากโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น KU-OU เข้าศึกษาดูงาน
[ 19-08-2562 ]พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนศาสตร์ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
[ 16-08-2562 ]ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านไหมอีรี่
[ 15-08-2562 ]นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรม สาธิตเกษตร-มิยาซากิ คิตะ ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
 
หน้า 8 / 99 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140