Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 12-12-2556 ]กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดหลังงานเกษตร กำแพงแสน
[ 11-12-2556 ]ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
[ 06-12-2556 ]งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
[ 05-12-2556 ]จุดเทียนชัยถวายพระพร
[ 04-12-2556 ]สายใยน้องพี่ AGGIE กำแพงแสน ครั้งที่ 2 “ความผูกพัน”
[ 04-12-2556 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร
[ 03-12-2556 ]พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พ.ศ. 2556
[ 02-12-2556 ]การประกวดจัดสวนถาดและประกวดตกแต่งภาพด้วยเมล็ดพันธุ์
[ 01-12-2556 ]พิธีเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556
[ 26-11-2556 ]อธิการบดีเข้าเยี่ยมชมศูนย์องค์ความรู้เกษตรเพื่อโลกสีเขียว และประชุมหารือการดำเนินงานของกลุ่มวิจัย
[ 12-11-2556 ]วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 34 ปี
[ 12-11-2556 ]แถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน 2556
[ 12-11-2556 ]ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก Meiji University
[ 11-11-2556 ]มอบดอกไม้แสดงความยินดีพิธีเปิดโรงงาน บริษัท ซินซุย
[ 07-11-2556 ]โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
 
หน้า 78 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140