Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 27-02-2559 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 33
[ 26-02-2559 ]ร่วมประชุมเตรียมโครงการวิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน (CSR)
[ 25-02-2559 ]ร่วมโครงการ “ปั่นเพื่อสุขภาพ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน” ครั้งที่ 4
[ 25-02-2559 ]มอบแจกันดอกไม้ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน 11 ปี
[ 19-02-2559 ]พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ประจำปี 2558 จาก บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
[ 19-02-2559 ]ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558-2559 (มก.)
[ 18-02-2559 ]โครงการสัมมนานิสิตแลกเปลี่ยน The 12th International Student Forum (ISF)
[ 18-02-2559 ]โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ คณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
[ 16-02-2559 ]บริษัท Kohkan เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาเรื่องการต่อสัญญา MOU กวาวเครือ
[ 15-02-2559 ]ประธานกรรมการสวนเสือศรีราชาและคณะ เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร
[ 13-02-2559 ]อบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3"
[ 11-02-2559 ]นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 09-02-2559 ]สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อฯ (โควตารับตรง) 2559
[ 09-02-2559 ]ร่วมแนะแนวหลักสูตรฯ ในงาน เปิดรั้วโรงเรียนวัดสุทธิวราราม (Open house)
[ 08-02-2559 ]สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ 2559 (รอบแรก)
 
หน้า 70 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140