Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 03-12-2558 ]ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 58
[ 02-12-2558 ]ต้อนรับนักเรียนจาก โครงการแนะแนวการศึกษาในเชิงรุก "Open House"
[ 30-11-2558 ]โครงการเสวนา หัวข้อเรื่อง “การพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอก”
[ 30-11-2558 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
[ 28-11-2558 ]นิสิตคณะฯ นำเสนอผลงาน และรับใบประกาศนียบัตรโครงการ “Student Exchange Program 2015”
[ 26-11-2558 ]รายการ "เพื่อนเกษตร" ทางช่อง 7 สี เข้าถ่ายทำสารคดีสั้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพร "สิงหโมรา"
[ 25-11-2558 ]ต้อนรับคณาจารย์และนิสิต โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ม.นาโกย่า ญี่ปุ่น
[ 25-11-2558 ]เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ย
[ 24-11-2558 ]งาน “Aggie Road ครั้งที่ 9 : ลอยรักลอยLOVE”
[ 23-11-2558 ]ร่วมกิจกรรม ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
[ 23-11-2558 ]โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
[ 23-11-2558 ]หลักสูตรอบรมระยะสั้นในหัวข้อ “โภชนาการอาหารสัตว์น้ำ”(อะกริ-สคูล)
[ 20-11-2558 ]ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี 2558
[ 19-11-2558 ]ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มก. กพส. 2558 ถวาย ณ วัดป่าศรัทธาธรรม
[ 19-11-2558 ]งาน JOB FAIR
 
หน้า 66 / 99 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140