Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 21-11-2559 ]คณะอาจารย์และนักเรียน รร.วัดสระพัง เข้าชมนิทรรศการ “ศาสตร์ของแผ่นดิน”
[ 17-11-2559 ]ร่วมงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21”
[ 15-11-2559 ]โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 15-11-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
[ 11-11-2559 ]ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 37 ปี วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 10-11-2559 ]จัดพิธี ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[ 09-11-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี
[ 08-11-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี
[ 04-11-2559 ]ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
[ 04-11-2559 ]นิสิต ร่วมกิจกรรม “มองโลกกว้างกับพี่เกษตร ครั้งที่ 2”
[ 03-11-2559 ]ร่วมนำเสนอผลงาน โครงการประกวดกำแพงแสน เพิ่มผลผลิตนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
[ 02-11-2559 ]ผู้อบรมหลักสูตร การผลิตผัก เข้าศึกษาดูงาน ด้าน Smart Farm กว.
[ 01-11-2559 ]กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เข้าเยี่ยมชมและดูสถานที่การจัดงาน ThaiTAM 2016
[ 31-10-2559 ]รายการ I AM เข้าถ่ายทำการแนะนำภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 28-10-2559 ]ต้อนรับ Bogor Agricultural University Faculty of Animal Science อินโดนีเซีย
 
หน้า 58 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140