Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 14-09-2559 ]ให้การต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
[ 13-09-2559 ]บ.เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 12-09-2559 ]ร่วมโครงการ Model UN conference 2016
[ 08-09-2559 ]ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 07-09-2559 ]ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 07-09-2559 ]พิธีเปิด ห้องปฏิบัติการวิจัย (ห้อง A 513)
[ 06-09-2559 ]อบต.หัวถนน เข้ารับการฝึกอบรมด้านดิน และศึกษาดูงานโดมแมลง/โรงสีธัญโอสถ
[ 06-09-2559 ]โครงการ “เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน (Open house)"
[ 04-09-2559 ]อบรมเรื่องฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์
[ 03-09-2559 ]โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10
[ 03-09-2559 ]ร่วมโครงการ ปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9,999 ต้น
[ 02-09-2559 ]นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกิจการคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-09-2559 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม” หลักสูตรที่3
[ 30-08-2559 ]ต้อนรับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ในการมอบทุนการศึกษา โครงการโควตาบุตรเกษตรกร
[ 30-08-2559 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร"
 
หน้า 53 / 99 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140