Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 03-01-2561 ]ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 03-01-2561 ]รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตฯ ให้โอวาทนักกีฬา ที่จะไปแข่งขัน ประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 35
[ 27-12-2560 ]ผอ. โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน เข้าพบคณบดีขอความอนุเคราะห์และปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
[ 26-12-2560 ]ผู้แทน บริษัท เจียไต๋ จำกัด มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 22-12-2560 ]โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการเข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อ
[ 22-12-2560 ]โครงการ “การสร้าง InfoGraphic เพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์”
[ 20-12-2560 ]สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมหารือแนวทางการร่างหลักสูตร Young smart farmer online
[ 19-12-2560 ]อาจารย์และนักศึกษาจาก Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน
[ 18-12-2560 ]ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
[ 17-12-2560 ]ฝึกอบรมเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้ารุ่นที่ 47
[ 14-12-2560 ]คณบดี เข้าพบท่านรองวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อหารือเรื่องการบริหารคณะ
[ 12-12-2560 ]โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 11-12-2560 ]จัดการแข่งขันกินเนื้อโคนมเพศผู้ขุน
[ 11-12-2560 ]จัดการประกวดโคนมเพศผู้ขุน
[ 11-12-2560 ]ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560
 
หน้า 43 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140