Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 10-02-2561 ]ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วางแผนการตลาด/ทักษะธุรกิจเกษตรฯ
[ 08-02-2561 ]โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 06-02-2561 ]นำผลงานไปร่วมจัดแสดง ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561
[ 02-02-2561 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ สถาปนา 75 ปี มก.
[ 01-02-2561 ]ประชุมปรึกษารือ เรื่อง มาตรฐานการส่งออกสมุนไพรกวาวเครือขาว sardi 190 ฯ
[ 30-01-2561 ]ผู้บริหารจาก Nagoya University เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิต
[ 30-01-2561 ]อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ม.ขอนแก่น
[ 29-01-2561 ]คณะผู้บริหาร พบผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และเกษตรจังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมปรึกษาหารือ
[ 29-01-2561 ]แนะแนวทุนรัฐบาลจีน ระดับบัณฑิตศึกษา จากรุ่นพี่ ผู้มีประสบการณ์
[ 28-01-2561 ]กิจกรรมทาสีรั้ว ต้อนรับเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง ที่ ม.เกษตร กำแพงแสน
[ 26-01-2561 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กับ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
[ 25-01-2561 ]คณะผู้บริหารเข้าพบ ผอ. อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม เพื่อปรึกษาหารืองานด้านบริการวิชาการ
[ 24-01-2561 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา และโรงเรียนศาลาตึกวิทยา
[ 23-01-2561 ]คณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้
[ 23-01-2561 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกโรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา 3 และ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
 
หน้า 41 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140