Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 10-08-2561 ]ร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
[ 10-08-2561 ]โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
[ 08-08-2561 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 06-08-2561 ]โครงการสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และไหว้ครู
[ 06-08-2561 ]ให้การต้อนรับ นิสิตแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
[ 04-08-2561 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 03-08-2561 ]โครงการรู้เล่น รู้เรียน รู้คิด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-08-2561 ]ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรู้เล่น รู้เรียน รู้คิด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-08-2561 ]ร่วมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561
[ 26-07-2561 ]อบรมการผลิตมะละกอคุณภาพเพื่อการค้ายุคใหม่
[ 26-07-2561 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
[ 26-07-2561 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
[ 25-07-2561 ]ร่วมดำเนินกิจกรรมรายงานตัวนิสิตใหม่และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
[ 24-07-2561 ]โครงการประชุมเชียร์ 2561
[ 24-07-2561 ]คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าศึกษาดูงาน
 
หน้า 32 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140