Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
[ 22-11-2562 ]ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
[ 15-11-2562 ]ร่วมงานวันสถาปนามก. วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 40 ปี
[ 25-09-2562 ]โครงการรวมพลังใจ สานรักและผูกพันคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 20-09-2562 ]ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต นนทรีสีทอง 62 มก.
[ 17-09-2562 ]ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 กพส
[ 30-08-2562 ] ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
[ 09-08-2562 ]โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. 2562
[ 26-07-2562 ]พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
[ 10-07-2562 ]ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดดอนมะกอก
[ 04-07-2562 ]พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ
[ 03-07-2562 ]ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา กพส. ประจำปี 2562
[ 08-05-2562 ]ร่วมวางแจกันดอกไม้ถวายพระพร
[ 22-04-2562 ]วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 10-04-2562 ]ร่วมงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 02-04-2562 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
 
หน้า 3 / 9 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140