Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 07-12-2561 ]สัมมนาวิชาการโคนม เรื่อง ผู้เลี้ยงโคนมไทยแข่งขัน (ต้นทุน หรือ คุณภาพ) อย่างไร? หลังเปิด FTA ปี 2564
[ 06-12-2561 ]ประชุมวิชาการสาขาสัตว์และสัตวแพทย์
[ 06-12-2561 ]การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15: ภาคโปสเตอร์
[ 05-12-2561 ]รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิกและคณะ เยี่ยมชมงานเกษตร 61
[ 05-12-2561 ]งานประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 10
[ 05-12-2561 ]ร่วมพิธีเก็บเกี่ยววันพ่อ ปี 2561
[ 04-12-2561 ]ร่วมกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
[ 04-12-2561 ]การประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ
[ 04-12-2561 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2561
[ 04-12-2561 ]การประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป
[ 03-12-2561 ]งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2561 (ThaiTAM 2018)
[ 03-12-2561 ]คณบดีเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรีฯ
[ 29-11-2561 ]เสวนา มองโลกกว้างกับพี่เกษตร ครั้งที่ 3
[ 28-11-2561 ]บรรยายพิเศษ บทบาทกระุทรวงใหม่อุดมศึกษาไทย กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตร
[ 23-11-2561 ]พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
 
หน้า 27 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140