Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 26-11-2559 ]โครงการ STEM EDUCATION นำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดิน
[ 22-11-2559 ]เด็กๆ จาก หน่วยพัฒนาเด็กเล็ก มก.กพส. เข้าชมนิทรรศการ “ศาสตร์ของแผ่นดิน”
[ 21-11-2559 ]คณะอาจารย์และนักเรียน รร.วัดสระพัง เข้าชมนิทรรศการ “ศาสตร์ของแผ่นดิน”
[ 02-11-2559 ]ผู้อบรมหลักสูตร การผลิตผัก เข้าศึกษาดูงาน ด้าน Smart Farm กว.
[ 31-10-2559 ]รายการ I AM เข้าถ่ายทำการแนะนำภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 14-10-2559 ]คณะผู้บริหาร Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านงานวิจัย
[ 14-10-2559 ]อบรมระยะสั้น หลักสูตร Certificate in ruminant nutrition and management ภายใต้โครงการ อะกริ-สคูล
[ 08-10-2559 ]อบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 1
[ 05-10-2559 ]โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
[ 17-09-2559 ]เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 3
[ 13-09-2559 ]บ.เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 06-09-2559 ]อบต.หัวถนน เข้ารับการฝึกอบรมด้านดิน และศึกษาดูงานโดมแมลง/โรงสีธัญโอสถ
[ 04-09-2559 ]อบรมเรื่องฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์
[ 02-09-2559 ]นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกิจการคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 28-08-2559 ]โครงการฝึกอบรมการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล
 
หน้า 14 / 17 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140